wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Kolekcja Oksford . . . . . . . The Oxford Collection

Kolekcja Oksford . . . . . . . The Oxford Collection

     Pierwsze zapiski nauczania w Oksfordzie datowane są na 1096 r. a w 1167 r. po wprowadzonym przez króla Henryka II zakazie uczęszczania angielskich studentów na Uniwersytet Paryski, uczelnia zyskała rangę uniwersytetu i rozpoczął się jej szybki rozwój. Kolegialny system kształcenia został zaczerpnięty z Uniwersytetu Paryskiego (Sorbona). Uniwersytet ten uważany jest bardziej za uczelnię humanistyczną (w porównaniu z Cambridge) ze względu na oferowane kierunki studiów . W prestiżowym światowym rankingu QS World University Rankings (by subject)  2018 r. jest on najlepszy w świecie w takich dziedzinach jak: archeologia, geografia, anatomia i fizjologia, literatura i język angielski. Na tej znakomitej akademii i w 38 college'ach z nią związanych, na ponad 300 kierunkach uczy się młodzież niemal z całego świata.
   Dominus Illuminatio Mea - Pan mnie oświeca - to hasło przewodnie uniwersytetu. Oksford jest jedną z najsilniejszych brytyjskich marek na świecie. Wszystko co wiąże się z tym uniwersytetem ma wyjątkowe, edukacyjne oddziaływanie.
      W 1364 r. król Kazimierz III Wielki powołał w Krakowie pierwszą w Polsce uczelnię o międzynarodowej randze - Studium Generale, znaną jako Akademia Krakowska, czy Uniwersytet Krakowski i ostatecznie Uniwersytet Jagielloński (Universitas Jagiellonica Cracoviensis).

     Co to jest Prawda ? Według definicji Arystotelesa - zgodnością naszego osądu z rzeczywistością. Nie jest więc zgodnością rzeczywistości z naszym osądem.
 W pochodzącym z XV wieku godle Oksfordu widnieją: wół, słoń, bóbr, lew i te łacińskie słowa.
      Fortis Est Veritas  -  Siłą jest Prawda  albo  W Prawdzie jest Siła


      First signs of teaching in Oxford are dated on the year 1096 but in 1167 when Henry II banned English students from attending the Paris University, it became a sterling academy and grew quickly. The collegial tuition system was taken from the Paris University - Sorbona. Because of number of departments, subjects Oxford is seen nowdays more humanistic academy. In world rankings (2018) it is the best in the world in: archeology, geography, anatomy and physiology, English literature and language. In 38 colleges, on over 300 subjects youth from nearly all over the world study in this extraordinary university.
     Dominus Illuminatio Mea - The Lord is my Light - is its mission statement. Oxford is one of the strongest British brands in the world. Everything what is associated with this city and its academy, colleges has exceptional influence.
       In the year 1394 a Polish king Kazimierz III Wielki (Kazimier 3rd The Great) established in Crakow (the previous Polish capital city) the first Polish academy with international stature of a Studium Generale. After numerous transitions in 1817 got the name Jagiellonian University.

       What Truth is ? According Aristotle's definition - it is a consistency of our opinion with the reality. Logically it is not a conformity of reality with our view.
 
In Oxford's coat of arms there are: an ox, an elephant, a beaver, a lion and the latin sentence.
Fortis Est Veritas  -  Strong is the Truth  or  Truth is a Force.

   

                                         alt
                                                       Źródło/Source: www.hiveminer.com

 
Dodatkowe opcje przeglądania
Zakres cen od do
Tylko nowości
Tylko promocje

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl