wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Polityka prywatności. Privacy policy

Polityka prywatności. Privacy policy

For English please see below

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Springidea Jacek Woźniak, zwany dalej Sprzedawcą, z siedzibą w 39-200 Dębica, ul. Grota-Roweckiego 6, wpisaną do CEIDG pod numerem   NIP   8541510952   oraz REGON 811694360. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (RODO), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 2. W opisie polityki prywatności stosuje się definicje Regulaminu.

 3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 4. Prawo do prywatności jest respektowane w Sklepie a bezpieczeństwo danych jest utrzymywane na wymaganym poziomie. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 5. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych i są przetwarzane zasadniczo na potrzeby wysyłki zakupionych produktów i zawarcia umowy na odległość, newsletter'a.

  §2. Administrator Danych

 6. Administratorem danych swoich Klientów jest Sprzedawca (właściciel sklepu) Jacek Woźniak. Jeżeli posiadasz Konto na stronie www.springidea.pl, to przetwarzane są następujące Twoje dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

 7. Sprzedawca jest administratorem osób zapisanych na newsletter.

 8. Dane osobowe przetwarzane są:

  a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych RODO,

  b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

  c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

  d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeżeli zapisałeś się na newsletter

 9. Każda osoba, której dane dotyczą a jest w bazie danych Sklepu ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: shop.springidea@gmail.com.

 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują do zachowania danych.

 12. Sprzedawca ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 14. Sprzedawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie uzyskanych pozwoleń oraz właściwych przepisów prawa.

 15. Sklep jest zainstalowany na serwerach, które spełniają wymogi ochrony danych osobowych RODO, a połączenie ze Sklepem jest szyfrowane dzięki czemu zminimalizowane są skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
   

      Privacy Policy    


  This shop operates in Poland under the regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council. The same rules apply to abroad Customers. We use a personal data only for contacting our Customers and for despatching purposes.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl