wyszukiwanie zaawansowane
1 » Regulamin - Terms & Conditions (PL)2

Kontakt CONTACT

 • NIP: 8541510952
 • E-mail:shop@springidea.pl
 • Telefon0048 575 304 327
 • Godziny działania sklepuPon-Sob 24h. Niedziele i święta wolne. Opening time Mon-Sat 24h. Sundays & Holidays.we are off.

Cennik. PRICES

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Regulamin - Terms & Conditions (PL)

 

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań aby wszelkie niedogodności, mimo oschło brzmiących zapisów Regulaminu, zostały rozwiązane w przyjazny dla Klienta sposób 

 2. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowy https://www.springidea.pl prowadzony jest przez p. Jacka Woźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Springidea Jacek Woźniak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pon numerami NIP 8541510952      REGON 811694360.

 3. Regulamin Sklepu skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

 1. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 3. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Springidea Jacek Woźniak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8541510952     REGON 811694360.

 4. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.springidea.pl

 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Gen. Grota-Roweckiego 6, 39-200 Dębica

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: general.springidea@gmail.com

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 575 304 327

 4. Numer fax Sprzedawcy – nie dostępny

 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 67 1020 4405 0000 2502 0568 6607 (konto split-payment dla potrzeb VAT)

 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni powszednie w godzinach 8.00-18.00, w soboty w godzinach 9.00-14.00

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  Mozilla Firefox w wersji min 15, Internet Explorer w wersji min 9, Opera w wersji min 10, Google Chrome w wersji min 12, Safari w wersji min 4 (nie gwarantujemy poprawnej pracy sklepu na starszych wersjach przeglądarek), Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu należy je wszystkie wyłączyć.

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona w przeglądarce internetowej obsługa plików Cookies oraz Javascript.

 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Sprzedaż i dostawa Produktu odbywa się wyłącznie w Polsce. Można dokonywać zakupu i płatności z zagranicy.

 5. Produkty nie mają karty gwarancyjnej.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, w przypadku firmy podać NIP i REGON, nazwa ulicy, numer domu/lokalu, kod miejscowości, nazwa miejscowości, kraj, numer telefonu.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu lub złożyć zamówienie bez rejestracji.
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 3. Jeżeli Klient odroczy dokonanie płatności za Produkt w koszyku, wówczas koszyk zostanie wyzerowany, chyba że Klient kliknie przycisk „Zamawiam i płacę”.
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, podać numer telefonu, adres email.

 5. Kliknąć przycisk przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.

 6. Po kliknięciu „Zamawiam i płacę” Klient zobowiązany jest do dokonania płatności. Jeżeli tego nie uczyni do końca dnia następnego (roboczego) po dokonaniu zakupu, Zamówienie zostanie anulowane.

 7. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 8. Sprzedawca, w przypadku przelewu bankowego lub płatności elektronicznych, przystępuje do realizacji Zamówienia po otrzymaniu zapłaty na konto bankowe.

 9. Czas realizacji zamówienia (przygotowanie i wysyłka paczki) wynosi od 1 do 5 dni roboczych. W przypadku, gdy czas realizacji zamówienia przekroczy 5 dni roboczych Klient zostanie poinformowany.

 10. Termin otrzymania przesyłki uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktu. Przy dostawach pocztą przewidywany czas doręczenia paczki w zależności od wielkości wynosi od 1 do 5 dni roboczych, przy dostawie kurierem 1 – 2 dni robocze.

 11. W przypadku złożenia zamówienia z odbiorem osobistym Klient ma dwie mozliwości:

  a) płaci przelewem lub elektronicznie i odbiera produkt w terminie 5 dni roboczych. Jeżeli Klient nie odbierze produktu po upływie terminu otrzyma tylko jedno powiadomienie.

  b) zobowiązany jest do zapłaty przy odbiorze Produktu i odebrać go w terminie 2 dni po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji (przyjęcia zamówienia).

  Klient może tylko jeden raz przenieść dzień odbioru na dzień następny, powiadamiając Sprzedawcę. Jeżeli nie powiadomi i nie odbierze produktu, zamówienie zostanie anulowane.

 12. Odbiór osobisty nastąpi w siedzibie Sklepu. W przypadku zamówień o wartości min. 120 zł, jest możliwość bezpłatnego dostarczenia Produktu do Klienta – proszę o email lub telefon aby dowiedzieć się czy jest taka możliwość. Produkty można odebrać:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 18.00

 • w soboty od 8.00 do 13.00

 • niestety w niedziele i święta nie ma możliwości odbioru

 

§ 7a

Zasady składania Zamówień o ilościach ponad stan magazynu

 

 1. W przypadku zamówień znacznych ilości będzie spisana uproszczona umowa na dostawę produktów między Sprzedawcą a Klientem.
 2. Ponieważ produkty dostępne w sklepie Springidea są licencjonowane i nie mogą być sprzedawane w każdym miejscu. Klient zamawiający większe ilości zobowiązany jest do zadeklarowania sposobu dalszej sprzedaży produktów (miejsce i grupa konsumentów) . W przypadku gdy Klient bez uzgodnienia ze Springidea wprowadzi inne miejsce lub sposób sprzedaży, nie będzie mógł dokonywać dalszych zakupów w Sklepie. Ze względu na konieczność uzgadniania ilości zamawianych produktów u naszego dostawcy, proces zamawiania może funkcjonować wyłącznie poza systemem Sklepu.
 3. Ustalone zostaną:

  a) rodzaj produktów

  b) ceny jednostkowe

  c) ilości

  d) wartości zamówienia

  e) koszt wysyłki

  f) szacunkowy czas realizacji zamówienia (zależny od producenta)

 4. Jeżeli stany magazynowe online produktów są niższe od zamawianych wówczas Sprzedawca składa dodatkowe zamówienie u producenta. Zostaną wtedy określone dodatkowe koszty i orientacyjny czas zrealizowania zamówienia.

 5. Sprzedawca akceptuje zamówienie gdy ilości produktów będą zarezerwowane u producenta.
 6. Po przyjęciu zamówienia nie będzie możliwa zmiana ilości.
 7. Sprzedawca realizuje zamówienie gdy Klient w terminie 3 dni roboczych dokona pełnej zapłaty (łącznie z kosztem wysyłki) za złożone zamówienie (pieniądze dotrą na konto bankowe sklepu). Na takich samych warunkach Sprzedawca zamawia towar u producenta.

 8. W przypadku gdy całość zamówienia jest gotowa do wysyłki do Klienta i następuje odwołanie zamówienia, są dwie możliwości:

  a) w sytuacji gdy Sprzedawca ma otwarty termin zwrotu produktów do producenta, zapłata zostanie potrącona o wszelkie koszty zwrotu produktów i zwrotu zapłaty (jeżeli angielski producent pomniejszy zwrot zapłaty o koszty transferu).

  b) w przypadku gdy upłynął czas zwrotu do producenta, nie z winy Sprzedawcy, wówczas Klient nie może odmówić przyjęcia zamówienia lub zwrot zapłaty zostanie potrącony o 30% (bez dalszych kosztów).

 9. Sprzedawca zobowiązuje się do takiego zabezpieczenia produktów na czas wysyłki aby w typowych warunkach transportowych dotarły do Klienta w stanie nienaruszonym.
   

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. przesyłka pocztowa,

 2. przesyłka kurierska,

 3. odbiór osobisty. Musi nastąpić w ciągu 1-go dnia od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru, za wyjątkiem § 7 pkt.11.b. Zamówione Produkty przy odbiorze osobistym będą przekazane bez zabezpieczeń takich jak na czas transportu pocztą lub kurierem. Odbiór osobisty nastąpi w siedzibie Sklepu po uzgodnieniu czasu odbioru. W przypadku nie odebrania Produktu bez wcześniejszego powiadomienia Klienta umowa sprzedaży zostanie zerwana.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność za pobraniem

 2. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 3. Płatności elektroniczne

 4. Płatność kartą płatniczą.

 5. Płatność przy odbiorze.

3. Przystąpienie do realizacji zamówienia nastąpi po otrzymaniu płatności na konto bankowe lub zarezerwowaniu Produktu dla odbioru osobistego i zostanie potwierdzone emailem.

4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Sprzedawca dokona przydzielenia Klientowi produktów zgodnych z jego wyborem.

 2. Każdy Produkt przed wysyłką będzie dokładnie sprawdzony pod względem jakości i integralności - czy nie ma wewnetrznych, ukrytych uszkodzeń, które mogły by spowodować nie przewidziane przez producenta naruszenie struktury (np. złamanie).

 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 4. Po złożeniu Zamówienia i otrzymaniu zapłaty (przelew bankowy, płatności elektroniczne, kartą płatnicza) Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji a w przypadku odbioru osobistego po zarezerwowaniu Produktu przy odbiorze osobistym i płatności przy odbiorze, poprzez przesłanie Klientowi przez Sprzedawcę wiadomości e-mail, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

 5. W przypadku wyboru przez Klienta:

 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego dokonania płatności w terminie nie dłuższym niż do końca dnia następnego (roboczego) od dnia dokonania zakupu (kliknięcia „Zamawiam i płacę”) - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Klient może dokończyć przerwaną transakcję, jeżeli jest zalogowany, jednakże nie ma gwarancji że Produkt będzie dostępny. Nie dokończone transakcje znajdują się w historii zamówień.

 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 2. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia wpłynięcia płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rezerwacji Produktu),

 3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w dniu następnym po otrzymaniu przez Klienta wiadomości, że produkt jest gotowy do odbioru.

   

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (dalej OPK) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru przesyłki bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpienia od umowy w formie pisemnej (załącznik nr 1 do do regulaminu) lub za pomocą formularza Sklepu.

2. Koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.

3. Przesyłka winna być przesłana na adres Sklepu z dopiskiem ZWROT.

4. Warunkiem zwrotu Produktu jest dostarczenie wraz z nim dowodu sprzedaży.

5. Jeżeli Klient kupił więcej niż jeden Produkt może zwrócić część Produktów.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował Klienta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 OPK, co jednak miało miejsce w punkcie 7 Regulaminu Sklepu.

7. Klient zobowiązany jest do takiego zabezpieczenia Produktu na czas transportu aby nie uległ uszkodzeniu w sytuacji przypadkowego upuszczenia paczki.

8. Jeżeli klient odsyła produkt, który nosi ślady użytkowania lub jest uszkodzony z powodu zastosowania zbyt słabego zabezpieczenia na czas transportu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do: odmowy przyjęcia przesyłki, zwrotu płatności pomniejszonej o wartość zużycia lub odmowy zwrotu płatności za Produkt.

9. Jeżeli wśród zwróconych produktów część z nich jest uszkodzona z powodu nie właściwego zabezpieczenia Produktów na czas transportu, Sprzedawca zwróci zapłatę za Produkty nie uszkodzone.

10. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy zwroty.reklamacje.springidea@gmail.com lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sklepu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

11. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

12. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca Produktu zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranym przez Konsumenta sposobem dostarczenia Produktu oraz kosztów związanych ze zwrotem produktu. Zwrot zapłaty uzależniony jest od dostarczenia zakupionego Produktu. 

 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji lub inną uzgodnioną metodą.

 4. W przypadku odbioru osobistego Produktu, Klient zobowiązany jest do zwrotu osobistego.

 5. W przypadku dokonania płatności gotówką Klient otrzyma zwrot zapłaty za Produkt w gotówce lub w sposób elektroniczny po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

 6. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu w stanie doskonałym. W przypadku stwierdzenia oznak zmniejszenia wartości Produktu (np. w wyniku użytkowania), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub pomniejszenia zwrot zapłaty w zależności od stopnia zużycia. W przypadku dostarczenia Produktu uszkodzonego (np. w wyniku nieskutecznego sposobu zabezpieczenia Produktu na czas transportu) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu zapłaty.

 7. Konsument zobowiązany jest odesłać Produkt na adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowego od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych. W przypadku dostawy Produktu po terminie 14 dni kalendarzowych Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia.

 8. Konsument odpowiada za zabezpieczenie Produktu na czas transportu i winien użyć takiego sposobu pakowania aby produkt nie uległ uszkodzeniu w sytuacji przypadkowego upuszczenia paczki.

 9. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§ 11

Reklamacja

 

Sprzedający dpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93). Sprzedający jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Produktu w stanie doskonałym, gwarantując jego cechy użytkowe i starannie zabezpiecza go na czas transportu aby nie uległ uszkodzeniu w sytuacji przypadkowego upuszczeniu przesyłki.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży można składać pisemnie na formularzu podanym w załączniku nr 2 do regulaminu na adres Sprzedającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwroty.reklamacje.springidea@gmail.com

3. Warunkiem uznania reklamacji jest dostarczenie Produktu wraz z dowodem zakupu.

4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

5. Klient ma 14 dni kalendarzowych na złożenie reklamacji Produktu od momentu jego otrzymania.

6. Przed odesłaniem Produktu reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.

7. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione i dopiero wtedy Klient może odesłać Produkt.

9. Jeżeli Klient odsyła reklamowany Produkt bez żądania wymiany go na nowy otrzyma zwrot całości zapłaty.

10. Klient wysyła reklamowany Produkt na koszt Sprzedawcy wyłącznie po uzgodnieniu sposobu wysyłki.

11. Sprzedawca po otrzymaniu wadliwego Produktu wyśle Klientowi nowy na swój koszt a jeżeli nie ma Produktu w magazynie zwróci całość zapłaty.

12. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy.

 

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1. Administratorem danych osobowych jest Springidea Jacek Woźniak, zwany dalej Sprzedawcą, z siedzibą w 39-200 Dębica, ul. Grota-Roweckiego 6, wpisaną do CEIDG pod numerem NIP 8541510952 oraz REGON 811694360. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (RODO), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. W opisie polityki prywatności stosuje się definicje Regulaminu.

3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Prawo do prywatności jest respektowane w Sklepie a bezpieczeństwo danych jest utrzymywane na wymaganym poziomie. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych i są przetwarzane zasadniczo na potrzeby wysyłki zakupionych produktów i zawarcia umowy na odległość, newsletter'a.

6. Administratorem danych swoich Klientów jest Sprzedawca (właściciel sklepu) Jacek Woźniak. Jeżeli posiadasz Konto na stronie www.springidea.pl, to przetwarzane są następujące Twoje dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.

7. Sprzedawca jest administratorem osób zapisanych na newsletter.

8. Dane osobowe przetwarzane są:

a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych RODO,

b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeżeli zapisałeś się na newsletter

9. Każda osoba, której dane dotyczą a jest w bazie danych Sklepu ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: shop.springidea@gmail.com.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują do zachowania danych.

12. Sprzedawca ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

13. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

14. Sprzedawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie uzyskanych pozwoleń oraz właściwych przepisów prawa.

15. Sklep jest zainstalowany na serwerach, które spełniają wymogi ochrony danych osobowych RODO, a połączenie ze Sklepem jest szyfrowane dzięki czemu zminimalizowane są skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY zawartej na odległość

I ZWROTU TOWARU

 

(proszę o wydrukowanie i wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych)

 

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu

 

..............................................................................................................................................................

 

Adres: ul., nr domu.................................................................................................................................

 

kod poczt. ....................... miejscowość ................................................................................................

 

dane kontaktowe (tel., email)..................................................................................................................

 

Niniejszym oświadczam, iż:

 

1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z firmą:

Springidea Jacek Woźniak, ul. Grota-Roweckiego6, 39-200 Dębica

i zwracam wymienione poniżej Produkty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu oraz w wyżej wymienionej ustawie. Data otrzymania towaru:..............................nr dok. sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): ....................................................................................

3. Cena brutto za Produkt pomniejszona o koszty przesyłu pieniędzy (a jeżeli to konieczne przewalutowania) zostanie zwrócona na numer rachunku bankowego osoby:

 

_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

 

Właściciel rachunku i adres ..................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................

 

…………….......................................………

miejscowość, data, podpis klienta

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTU

 

(proszę o wydrukowanie i wypełnienie formularza w miejscach wykropkowanych)

 

Imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji

 

..............................................................................................................................................................

 

Adres: ul., nr domu.................................................................................................................................

 

kod poczt. ....................... miejscowość ................................................................................................

 

dane kontaktowe (tel., email)..................................................................................................................

 

Niniejszym oświadczam, iż zakupione w Springidea Jacek Woźniak, ul. Grota-Roweckiego 6, 39-200 Dębica produkty wykazują opisane poniżej wady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zobowiązuję się do zwrotu Produktów według zasad podanych w Regulaminie Sklepu. Data otrzymania towaru:..............................nr dok. sprzedaży (paragonu lub faktury VAT): ....................................................................................

3. Cena brutto za Produkt wraz z kosztami wysyłki zostanie zwrócona na numer rachunku bankowego osoby:

 

_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

 

Właściciel rachunku i adres ..................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................................

 

…………….......................................………

miejscowość, data, podpis klienta


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl